Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook
สารกับการสื่อความหมาย สารกับการสื่อความหมาย
ผู้แต่ง : สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
เลขเรียกหนังสือ : PN 4129.T35 ส852ศ 2561

สารกับการสื่อความหมาย มีเนื้อหาในเล่มให้รายละเอียดง่ายต่อการเข้าใจ เหมาะสำหรับการศึกษาในเรื่องการสื่อและการตีความหมาย ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับความหมายในการสื่อสารมากขึ้น

มหานิบาตชาดก ทศชาติฉบับชินวร 1 มหานิบาตชาดก ทศชาติฉบับชินวร 1
ผู้แต่ง : พระเจ้าวรวงค์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัตน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
เลขเรียกหนังสือ : BQ 1463.T35 ม237 2560

มหานิบาตชาดก ทศชาติฉบับชินวร นี้เกี่ยวกับ10ชาติก่อนมาประสูติของพระพุทธเจ้า ให้รายละเอียดพุทธประวัติ โดยละเอียด

ปฏิทินเทศกาลงานประเพณีประจำปี 2561 ปฏิทินเทศกาลงานประเพณีประจำปี 2561
ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขเรียกหนังสือ : DS566.2 ป135 2561

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการท่องเที่ยวในประเทศไทย ภายในหนังสือมีรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆในประเทศไทยทุกจังหวัด โดยมีข้อมูลของสถานที่และการจัดงานว่าเริ่มงานเมื่อไร มีเบอร์สำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สงครามระหว่างความดีกับความชั่ว สงครามระหว่างความดีกับความชั่ว
ผู้แต่ง : Ellen G. White
เลขเรียกหนังสือ : U21 ว967ส 2560

สงครามระหว่างความดีกับความชั่ว หนังสือเล่มนี้เนื้อหาให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิลอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ประวัติและการลีลาศ ประวัติและการลีลาศ
ผู้แต่ง : รังสฤษิ์ บุญชลอ
เลขเรียกหนังสือ : GN 1746 ร315ป 2559

หนังสือเล่มนี้ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการลีลาศเน้นเรื่องประวัติการลีลาส ซึ่งเหมาะสำหรับผู้สนใจและการลีลาส

เปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางเงิน เปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางเงิน
ผู้แต่ง : จักรพงษ์ เมษพันธุ์
เลขเรียกหนังสือ : HG3701 จ223ป 2558

ทำอย่างไรถึงจะเป็นอิสระจากการเป็นหนี้ สำหรับคนที่สนใจและต้องการหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่อง เงิน การเปลี่ยนหนี้ให้เป็นอิสระทางการเงิน เป็นหนังสือที่ให้ความคิดสำหรับคุณ

การเขียนลายไทยเบิ้องต้น การเขียนลายไทยเบิ้องต้น
ผู้แต่ง : ศิลปทรรศน์
เลขเรียกหนังสือ : NC335.AI ศ525ก 2560

การเขียนลายไทยเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาในเรื่องการเขียนลายไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการเขียนลาย

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ
ผู้แต่ง : ฐาน ธนชัยวิวัฒน์
เลขเรียกหนังสือ : KPT3000.A32004.A4 พ371 2558

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณของตำรวจ ว่าตำรวจควรวางตัว ทั้งการสืบสวน การทำคดีต่างๆ

การจัดของขัวญมอบให้ในโอกาสต่างๆ การจัดของขัวญมอบให้ในโอกาสต่างๆ
ผู้แต่ง : ธนกฤต แย้มประยูธ และฉวี แย้มประยูธ
เลขเรียกหนังสือ : TT870 ธ132ก 2559

หนังสือเล่มนี้เกียวกับการจัดของขัวญ การห่อของขัวญเพื่อมอบให้คนอื่นตามวันต่างๆ

เกมและกิจกรรมนันทนาการเพื่อการพัฒนาคนและองค์กร เกมและกิจกรรมนันทนาการเพื่อการพัฒนาคนและองค์กร
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
เลขเรียกหนังสือ : HF5549.A3 ส239ก 2560

หนังสือเรื่องนี้เกี่ยวกับการละลายพฤติกรรมโดยใช้วีการเล่นเกมต่างๆหรือนันทนาการเข้าช่วยในองค์กร เหมาะสำหรับเป็นคู่มือมือการพัฒนาคนและองค์กร

การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบอีพ็อกซี เรซิน ที่เสริมแรงด้นเส้นใยสับปะรด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ฤทธิ์ณรงค์ นันดิลก, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09825N
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตบาร์เรล : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / อนุสรณ์ บุญมาเลิศ, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09826N
การปรับปรุงวางแผนการจัดการคลังสินค้า การณีศึกษา : บริษัท ลาดกระบังสตีจ จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / กิตติพงษ์ พรหมมี, 2557
รหัสเรียก :
KBU CDO09827N
การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรางม่าน กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.ยูเนี่ยน เอ็นเตอร์ไพรซ์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ชัยทัต เนียบแนบ, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09828N
การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตการทอผ้ากรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงอุดมการทอ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / กฤช มะโนธรรม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09829N
การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกในชิ้นงาน Inner core กรณีศึกษา : บริษัท เอส.เอ.อินด้สเตรียล์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / วันวิสา ชูสม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09830N
การลดของเสียในกระบวนการบรรจุแป้งมันสำปะหลัง กรณีศึกษา : บริษัท สตาร์โปร สตารัช (ไทยแลนด์) จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. /ทักษ์ดนัย จีระเสถียร, 2557
รหัสเรียก :
KBU CDO09831N
การลดของเสียในกระบวนการผลิตขวดพลาสติกแบบขุ่นขนาด 850 มิลลิลิตร กรณีศึกษา : บริษัท สามสมุทร จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ศรัณย์ จันทร์วงศ์, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09832N
การลดของเสียในกระบวนการผลิต วาล์วน้ำพีวีซี : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ภานุวัฒน์ โลฆัง, 2556.
รหัสเรียก :
KBU CDO09833N
การลดของเสียในโรงงานพ่นสีฝุ่นในอุตสาหกรรมที่เป็นโลหะกรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคบี ยูเนียน เอ็นเตอร์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ไอรดา ชื่นชูนันทกุล, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09834N
การลดมลพิษฝุ่นในห้องปฏิบัติการทันตกรรม : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / เอกรัฐ โพธอภิรมย์, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09835N
การวางระบบห้องสะอาดตามมาตรฐาน ISO 14001 และมอก.18001 กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / จิรวัฒน์ พุทธถนอม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09836N
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2559. / กรมการจัดหางาน, 2559.
รหัสเรียก :
KBU CDO09837N
ดู Media review ย้อนหลัง