สำนักบรรณสาร ขุมทรัพย์แห่งปัญญา เสริมสร้างความรู้ มุ่งสู่คุณภาพ
สำนักบรรณสาร ขุมทรัพย์แห่งปัญญา เสริมสร้างความรู้ มุ่งสู่คุณภาพ
   
  สำนักบรรณสาร ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วม การฝึกอบรมการใช้บริการของสำนักบรรณสาร (ห้องสมุด)
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลส่งเสริมการอ่านประจำภาคการศึกษา 2/2556 และ 3/2556
  ร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ ของบริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด
  โครงการใจใส่ ใจสบาย ฝึกปฎิบัติธรรมถวายในหลวง
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลส่งเสริมการอ่าน ประจำภาคการศึกษา 1/2556
  สำนักบรรณสาร เชิญชวนน้องๆ ชมสารคดีที่น่าสนใจ และได้ความรู้ ชุด "ท่องไปในจักรวาล"
  สำนักบรรณสารได้รับเกียรติเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2556
  ฐานข้อมูลออนไลน์ JSTOR เพื่อทดลองใช้ เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมข้อมูลวารสาร เอกสารและวัสดุที่มีคุณค่าทางวิชาการ
  สำนักบรรณสาร ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วม การฝึกอบรมการใช้บริการของสำนักบรรณสาร (ห้องสมุด)
  Britannica Academic Online Education สารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ
  ฐานข้อมูลของบริษัท EBSCO ทดลองใช้ CINAHL® PLUS WITH FULLTEX
  ฐานข้อมูลของบริษัท EBSCO ทดลองใช้ SPORTDiscus WITE FULLTEX
  สัปดาห์อาเซียน 11-15 กพ. 2556 ชมบรรยากาศทั้ง 5 วัน
  โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ในระดับอุดมศึกษา ของ สสอท. และ SIPA

 

 
 
ระบบสืบค้นคำพิพากษา
EBSCO
ProQuest Nursing & Allied Health Source คู่มือการใช้ฐานข้อมูล
Thai Digital Collection (TDC)
The UN Official Douments System
Journal Link
บทความวารสาร
วิทยานิพนธ์ไทย (หมายเหตุ)
ฐานข้อมูลซีดีรอม
การตรวจค่า Impact factor
 
 
 
หนังสือใหม่
วารสาร
สื่อโสตทัศน์
รายการหนังสือ
บรรณานิทัศน์หนังสืออ้างอิง
รายชื่อสำนักพิมพ์
 
 
Close[X]
สำนักบรรณสาร ขุมทรัพย์แห่งปัญญา เสริมสร้างความรู้ มุ่งสู่คุณภาพ
      จัดทำโดย ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา Copyright 2009