Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook

ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO

สำนักบรรณสาร นำวารสารภาษาต่างประเทศมาให้ท่านอ่าน และสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ท่านสามารถอ่านวารสารฉบับเต็มและสาระสังเขปในรูปแบบ PDFโดยมีเนื้อหาย้อนหลังจนถึงปี ค.ศ.1886

  ฐานข้อมูลออนไลน์มีให้บริการดังนี้
 1. Academic Search Complete

  เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มีคุณค่าสูงสุดและครอบคลุมที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะ ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์ฉบับเต็มที่ออกตามกำหนดระยะเวลากว่า 8,500 รายการ ซึ่งรวมถึงวารสารที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 7,300 รายการ นอกจากข้อมูลฉบับเต็มแล้ว ฐานข้อมูลนี้ยังให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 12,500 รายการและสิ่งพิมพ์อีกกว่า 13,200 รายการซึ่งรวมถึงบทความเฉพาะเรื่อง รายงาน เอกสารการประชุม ฯลฯ ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 1887 โดยส่วนใหญ่เป็นชื่อเรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF (ที่สามารถสืบค้นได้) ข้อมูลอ้างอิงที่อ้างอิงซึ่งสืบค้นได้มีให้บริการสำหรับวารสารมากกว่า 1,400 ฉบับ

 2. Business Source Complete

  เป็นฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการที่เชื่อถือได้ของโลก ซึ่งให้สารสนเทศด้านบรรณานุกรมและข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่สำคัญที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ. 1886 ไว้เป็นส่วนหนึ่งในสารสนเทศที่ครอบคลุมของฐานข้อมูลนี้ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้จากวารสารกว่า 1,300 ฉบับ

 3. Education Research Complete

  เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ

 4. ERIC หรือ Education Resource Information Center

  ให้บริการการเข้าถึงวรรณกรรมและทรัพยากรทางการศึกษา ฐานข้อมูลนี้มีระเบียน มากกว่า 1.3 ล้านระเบียน และให้การเข้าถึงข้อมูลจากวารสารที่มีอยู่ใน Current Index of Journals in Education และ Resources in Education Index

 5. Regional Business News

  ฐานข้อมูลนี้ให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ธุรกิจประจำภูมิภาค Regional Business News รวบรวมสิ่งพิมพ์ธุรกิจประจำภูมิภาคกว่า 80 ชื่อ ที่ตีพิมพ์ภายในเขตเมืองหลวงและชนบททุกแห่งในสหรัฐอเมริกา คลิกที่นี่หากต้องการดูชื่อเรื่องทั้งหมด คลิกที่นี่หากต้องการข้อมูล

 6. eBook Collection (EBSCOhost)

  ค้นหาและดูเนื้อหาฉบับเต็มของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทุกสาขาวิชา

 7. eBook Academic Collection Trial

  ประกอบด้วยชื่อเรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสหสาขาวิชาการ ที่คัดสรรแล้วของหัวข้อการศึกษาหลากหลายด้าน และเนื้อหาส่วนเสริมที่มีประสิทธิภาพสำหรับชุดข้อมูลด้านการศึกษา ความกว้างของข้อมูลที่มีให้บริการผ่านแพคเกจนี้ช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านงานวิจัยของตน

 8. CINAHL®Complete

  เป็นแหล่งเอกสารฉบับเต็มของวารสารการพยาบาล และสหเวชศาสตร์ที่ครอบคลุมเนื้อหากว้างที่สุดของโลก โดยมีฉบับเต็มของวารสารมากกว่า 1,300 รายการที่ทำดัชนีใน CINAHL ไฟล์ที่เชื่อถือได้นี้มีเอกสารฉบับเต็มของวารสารที่ใช้กันมากที่สุดในดัชนี CINAHL โดยไม่มีการห้ามเผยแพร่เนื้อหา CINAHL®Complete เป็นเครื่องมือการวิจัยที่น่าเชื่อถือสำหรับงานเขียนด้านการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ทุกสาขา

 9. Nursing Reference Center

  เป็นฐานข้อมูลทางด้านพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ทักษะและขั้นตอนการพยาบาลผู้ป่วย ข้อมูลยา การทดลองในห้องแล็บ Best practice และอื่นๆ สืบค้นข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง

 10. Nursing Reference Center Plus

  เป็นฐานข้อมูลปฏิบัติด้านการพยาบาล

 11. eBook Nursing Collection Trial

  ค้นหาและดูเนื้อหาฉบับเต็มของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทุกสาขาวิชา


URL : http://search.ebscohost.com

หมายเหตุ :

หากมีความประสงค์เข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์สำนักบรรณสารนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (Other WiFi)

กรุณา คลิกที่นี่ (Contact here) หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักบรรณสารทั้ง 2 วิทยาเขต

qrcode

  Available online database..
 1. Academic Search Complete

  Academic Search Complete is the world's most valuable and comprehensive scholarly, multi-disciplinary full-text database, with more than 8,500 full-text periodicals, including more than 7,300 peer-reviewed journals. In addition to full text, this database offers indexing and abstracts for more than 12,500 journals and a total of more than 13,200 publications including monographs, reports, conference proceedings, etc. The database features PDF content going back as far as 1887, with the majority of full text titles in native (searchable) PDF format. Searchable cited references are provided for more than 1,400 journals.

 2. Business Source Complete

  Business Source Complete is the world's definitive scholarly business database, providing the leading collection of bibliographic and full text content. As part of the comprehensive coverage offered by this database, indexing and abstracts for the most important scholarly business journals back as far as 1886 are included. In addition, searchable cited references are provided for more than 1,300 journals.

 3. Education Research Complete

  Education Research Complete is the definitive online resource for education research. Topics covered include all levels of education from early childhood to higher education, and all educational specialties, such as multilingual education, health education, and testing. Education Research Complete provides indexing and abstracts for more than 2,100 journals, as well as full text for more than 1,200 journals, and includes full text for nearly 500 books and monographs.

 4. ERIC or Education Resource Information Center

  ERIC, the Education Resource Information Center, provides access to education literature and resources. The database contains more than 1.3 million records and provides access to information from journals included in the Current Index of Journals in Education and Resources in Education Index.

 5. Regional Business News

  This database provides comprehensive full text coverage for regional business publications. Regional Business News incorporates coverage of more than 80 regional business publications covering all metropolitan and rural areas within the United States. Click here for a complete title list. Click here for more info.

 6. Hospitality & Tourism Complete

  Hospitality & Tourism Complete covers scholarly research and industry news relating to all areas of hospitality and tourism. This collection contains more than 828,000 records, with coverage dating as far back as 1965. There is full text for more than 490 publications, including periodicals, company & country reports, and books.

 7. SPORTDiscus with Full-Text

  SPORTDiscus with Full Text is the world's most comprehensive source of full text for sports & sports medicine journals, providing full text for 550 journals indexed in SPORTDiscus. This authoritative file contains full text for many of the most used journals in the SPORTDiscus index - with no embargo. With full-text coverage dating back to 1985, SPORTDiscus with Full Text is the definitive research tool for all areas of sports & sports medicine literature.

 8. eBook Collection (EBSCOhost)

  Search and view the full text of eBooks.

 9. CINAHL®Complete

  CINAHL®Complete is the world’s most comprehensive source of full-text for nursing & allied health journals, providing full text for more than 1,300 journals indexed in CINAHL. This authoritative file contains full text for many of the most used journals in the CINAHL index, with no embargo. CINAHL®Complete is the definitive research tool for all areas of nursing & allied health literature.

 10. eBook Academic Collection (EBSCOhost)

  This growing subscription package contains a large selection of multidisciplinary eBook titles representing a broad range of academic subject matter, and is a strong complement for any academic collection. The breadth of information available through this package ensures that users will have access to information relevant to their research needs.

 11. eBook Nursing Collection Trial

  Search and view the full text of eBooks.


URL : http://search.ebscohost.com