Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook

ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO

สำนักบรรณสาร นำวารสารภาษาต่างประเทศมาให้ท่านอ่าน และสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ท่านสามารถอ่านวารสารฉบับเต็มและสาระสังเขปในรูปแบบ PDFโดยมีเนื้อหาย้อนหลังจนถึงปี ค.ศ.1886

  ฐานข้อมูลออนไลน์มีให้บริการดังนี้
 1. Academic Search Complete

  เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มีคุณค่าสูงสุดและครอบคลุมที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะ ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์ฉบับเต็มที่ออกตามกำหนดระยะเวลากว่า 8,500 รายการ ซึ่งรวมถึงวารสารที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 7,300 รายการ นอกจากข้อมูลฉบับเต็มแล้ว ฐานข้อมูลนี้ยังให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 12,500 รายการและสิ่งพิมพ์อีกกว่า 13,200 รายการซึ่งรวมถึงบทความเฉพาะเรื่อง รายงาน เอกสารการประชุม ฯลฯ ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 1887 โดยส่วนใหญ่เป็นชื่อเรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF (ที่สามารถสืบค้นได้) ข้อมูลอ้างอิงที่อ้างอิงซึ่งสืบค้นได้มีให้บริการสำหรับวารสารมากกว่า 1,400 ฉบับ

 2. Business Source Complete

  เป็นฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการที่เชื่อถือได้ของโลก ซึ่งให้สารสนเทศด้านบรรณานุกรมและข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่สำคัญที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ. 1886 ไว้เป็นส่วนหนึ่งในสารสนเทศที่ครอบคลุมของฐานข้อมูลนี้ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้จากวารสารกว่า 1,300 ฉบับ

 3. Education Research Complete

  เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ

 4. ERIC หรือ Education Resource Information Center

  ให้บริการการเข้าถึงวรรณกรรมและทรัพยากรทางการศึกษา ฐานข้อมูลนี้มีระเบียน มากกว่า 1.3 ล้านระเบียน และให้การเข้าถึงข้อมูลจากวารสารที่มีอยู่ใน Current Index of Journals in Education และ Resources in Education Index

 5. Regional Business News

  ฐานข้อมูลนี้ให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ธุรกิจประจำภูมิภาค Regional Business News รวบรวมสิ่งพิมพ์ธุรกิจประจำภูมิภาคกว่า 80 ชื่อ ที่ตีพิมพ์ภายในเขตเมืองหลวงและชนบททุกแห่งในสหรัฐอเมริกา คลิกที่นี่หากต้องการดูชื่อเรื่องทั้งหมด คลิกที่นี่หากต้องการข้อมูล

 6. Hospitality & Tourism Complete

  ครอบคลุมงานวิจัยเชิงวิชาการและข่าวในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับงานบริการและท่องเที่ยวทุกสาขา ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยระเบียนข้อมูลกว่า 828,000 รายการ โดยมีเนื้อหาย้อนไปจนถึงปี ค.ศ. 1965 มีเอกสารฉบับเต็มของสิ่งพิมพ์กว่า 490 รายการ รวมถึงวารสาร รายงานระดับบริษัทและระดับประเทศ และหนังสือต่างๆ

 7. SPORTDiscus with Full-Text

  เป็นแหล่งสารสนเทศฉบับเต็มของวารสารด้านกีฬา &เวชศาสตร์การกีฬาที่ครอบคลุมเนื้อหากว้างที่สุดในโลก โดยมีวารสารฉบับเต็มกว่า 550 รายการที่ทำดัชนีไว้ใน SPORTDiscus. ไฟล์ที่เชื่อถือได้นี้มีสารสนเทศฉบับเต็มของวารสารที่ใช้กันมากที่สุดในดัชนี SPORTDiscusโดยไม่มีการจำกัดเนื้อหา ด้วยสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุมเนื้อหาย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 นี้ทำให้ SPORTDiscus with Full Text เป็นเครื่องมือการค้นคว้าวิจัยงานเขียนด้านกีฬา &เวชศาสตร์การกีฬาทุกเรื่องที่น่าเชื่อถือที่สุด

 8. eBook Collection (EBSCOhost)

  ค้นหาและดูเนื้อหาฉบับเต็มของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทุกสาขาวิชา

 9. eBook Academic Collection Trial

  ประกอบด้วยชื่อเรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสหสาขาวิชาการที่คัดสรรแล้วของหัวข้อการศึกษาหลากหลายด้าน และเนื้อหาส่วนเสริมที่มีประสิทธิภาพสำหรับชุดข้อมูลด้านการศึกษา ความกว้างของข้อมูลที่มีให้บริการผ่านแพคเกจนี้ช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านงานวิจัยของตน

 10. CINAHL®Complete

  เป็นแหล่งเอกสารฉบับเต็มของวารสารการพยาบาล และสหเวชศาสตร์ที่ครอบคลุมเนื้อหากว้างที่สุดของโลก โดยมีฉบับเต็มของวารสารมากกว่า 1,300 รายการที่ทำดัชนีใน CINAHL ไฟล์ที่เชื่อถือได้นี้มีเอกสารฉบับเต็มของวารสารที่ใช้กันมากที่สุดในดัชนี CINAHL โดยไม่มีการห้ามเผยแพร่เนื้อหา CINAHL®Completeเป็นเครื่องมือการวิจัยที่น่าเชื่อถือสำหรับงานเขียนด้านการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ทุกสาขา

 11. Nursing Reference Center

  เป็นฐานข้อมูลทางด้านพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ทักษะและขั้นตอนการพยาบาลผู้ป่วย ข้อมูลยา การทดลองในห้องแล็บBest practice และอื่นๆ สืบค้นข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง

 12. Nursing Reference Center Plus

  เป็นฐานข้อมูลปฏิบัติด้านการพยาบาล


URL : http://search.ebscohost.com

หมายเหตุ :

หากมีความประสงค์เข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์สำนักบรรณสารนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

กรุณา คลิกที่นี่ หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักบรรณสารทั้ง 2 วิทยาเขต