Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook

Book review กรกฎาคม

๑๐๘ มงคล พระบรมราโชวาท
ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์ อมรินทร์
เลขเรียกหนังสือ : DS 586 ร192 2556

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งหลายๆท่านก็คงคุ้นเคยกันดีถึงความ "ง่าย" ที่จะเข้าใจ แค่เพียงอ่านรอบเดียว ก็เข้าใจได้ทันทีถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสอน ซึ่งครอบคลุมในทุกหัวข้อ ที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการดำรงชีวิตของคนทุกๆคน ทุกๆระดับชั้น ทุกๆอาชีพ ทุกๆเพศ ทุกๆวัย เป็นหนังสือสำหรับทุกคน ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ นอกจากนี้ ในแต่ละหน้าจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงและพระบรมวงศานุวง ทั้งในขณะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและในพระราชอิริยาบทต่างๆ ของพระองค์ท่านซึ่งน่าอ่านและน่าสนใจมากค่ะ...

ต่างต้องการความหมายของพื้นที่ : The Poetry Living In Differences"
ผู้แต่ง : ศิวกานท์ ปทุมสูติ
เลขเรียกหนังสือ : PL 4209 ศ541ต 2555 ฉ.1

หนังสือ "ต่างต้องการความหมายของพื้นที่ : The Poetry Living In Differences" เล่มนี้ รวบรวมบทกวีอันล้ำค่าของนักกวีนิพนธ์นาม "ศิวกานท์ ปทุมสูติ" อาทิเช่น เบื้องพุทธนิทรา Sleeping Lord หนามสองปลาย Two-pointed thorn ใบหน้าสวรรค์ Face of heaven เบื้องหน้าอรุโณทัย At dawn คืนหนึ่งในชีวิต One night in a lifetime ทางที่หายไป Lost paths และหลากหลายเรื่องราว พร้อมถ่ายทอดเนื้อหาภาษา 2 ภาษาคือไทย-อังกฤษ แบ่งเป็นตอนๆ หมวดหมู่ ง่ายต่อการอ่านได้เป็นอย่างดี...

คำพิพากษา
ผู้แต่ง : ชาติ กอบจิตติ
เลขเรียกหนังสือ : น ช516ค 2558

คำพิพากษา นวนิยาย ของ ชาติ กอบจิตติ ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2525 เป็นเรื่องราวชีวิตของภารโรงนามว่า ฟัก ณ โรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งในตำบล ฟักเป็นคนดี มีเมตตา แต่เขานี้เองได้ตกเป็นเหยื่อของ "คำพิพากษา" จากสังคม ที่ได้ทำร้ายเขาเสียจนเสมือนว่าเขานั้นได้ตายทั้งเป็น ความดีที่สะสมมานั้นได้กลายเป็นสิ่งไร้ค่า และทำให้เขานั้นถูกเหยียบย่ำโดยคำกล่าวหาว่าร้ายต่าง ๆ นานาของชาวบ้าน เป็นหนังสือที่น่าอ่าน ...

หนึ่งร้อยยี่สิบปีพระบารมีพระปกเกล้าชมพร เพชรอนันต์กุล
ผู้แต่ง : DS 584 ช172ห 2558 ฉ.1
เลขเรียกหนังสือ :

“หนึ่งร้อยยี่สิบปีพระบารมีพระปกเกล้า ฯ” ของนายชมพร เพชรอนันต์กุล ซึ่งนับว่าเป็นงานประพันธ์ที่ค่อนข้างยาก มีความยาวถึง 264 บท ต้องใช้ความสามารถด้านวรรณศิลป์ ตลอดจนการสืบค้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มาประกอบกัน เนื่องในโอกาสครบ 120 ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพ อันเป็นการเผยแค่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระเกียรติคูณของพระองค์ท่านให้เป็นที่รับรู้กว่างไกลยิ่งขึ้น...

เขียวส่องล่องหน
ผู้แต่ง : หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
เลขเรียกหนังสือ : PL 4209.4 บ219ข 2558 ฉ.1

เขียวส่องล่องหน ไม่ใช่นิทานสำหรับฟังเล่นเพื่อความเพลิดเพลิน ไม่ใช่นิยายสอนใจในแนวที่คุ้นเคยกัน แต่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อให้ครู พ่อแม่ หรือผู้สนใจเกี่ยวข้องอยู่กับเด็กได้อ่านให้เด็กฟังเขียวส่องล่องหน รวมเรื่องสั้น ฟังให้ดี คิดให้ได้ และเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชน มีเนื่องหาครบถ้วนทั้งสาระและความบันเทิง พร้อมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง...

ลูกอีสาน
ผู้แต่ง : คำพูน บุญทวี
เลขเรียกหนังสือ : น ค371ล 2556 ฉ.1

ลูกอีสาน เป็นหนังสือนวนิยายของคำพูน บุญทวี ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี พ.ศ. 2522 และได้รับการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง ลูกอีสาน ในปีพ.ศ. 2525 รวมทั้งยังได้รับการจัดให้เป็นหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่านอีกด้วย การเขียนของผู้เขียนสามารถสะท้อนวิถีชีวิตของชาวอีสานและบรรยายภาพได้สมจริงจนเกิดเป็นมโนภาพ ลูกอีสานเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมา และแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวอีสานว่าต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างไร การเรียนรู้ที่จะอดทนเพื่อเอาชนะกับความยากแค้นตามธรรมชาติ ด้วยความมานะบากบั่น ความเอื้ออารีที่มีให้กันในหมู่คณะ ความเคารพในระบบอาวุโส สิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ในแต่ละตอนของลูกอีสาน...

เดอะท็อปซีเคร็ต 2
ผู้แต่ง : สม สุจีรา
เลขเรียกหนังสือ : BQ 4570.L5 ส231ด 2558

เดอะท็อปซีเคร็ต 2 ตอน ความลับสู่ความสำเร็จ" เล่มนี้ ได้อธิบายขยายเส้นทางและเทคนิคที่จะนำไปสู่ความสำเร็จชี้จุดอ่อน จุดแข็ง ทิศทาง และเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับคุณ หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีอิสรภาพทางการเงิน เรียนเก่ง ธุรกิจเจริญก้าวหน้า ครอบครัวอบอุ่น สุขภาพแข็งแรง ห้ามพลาดความลับที่รออยู่ในหนังสือเล่มนี้! แล้วคุณจะรู้ว่า สมอง จิต และสติ มีพลานุภาพยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิด โดย"ทันตแพทย์สม สุจีรา" จะพาคุณผู้อ่านไปเจาะลึกเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ผ่านปัจจัยหลากมิติ ทั้งวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา และพุทธศาสตร์ ที่ จะทำให้คุณประสบทุกความสำเร็จตามคาดหมาย...

ปรัชญามดแดง
ผู้แต่ง : ปิยโสภณ
เลขเรียกหนังสือ : BQ 404 ป619ป 2555

หนังสือปรัชญามดแดง กล่าวถึง นักสู้ชีวิตโดยมีตัวละครมดแดงซึ่งเป็นนักสู้ นักปกป้องคุ้มครอง มดแดงปรองดองรวมตัว มีความเสียสละ ภักดีและพลีชีวิต เอาหัวเป็นเดิมพันทุกการต่อสู้ แปลว่า มดแดงสู้แม้คอขาด มดแดงไม่เคยย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในชีวิต ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก มดแดงมองเห็นปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งสามัคคีธรรมคือ กรูกันออกมาเพื่อปกป้อง คุ้มครองภัย...

รุ่งอรุณแห่งความรู้สึกตัว
ผู้แต่ง : โกวิท อเนกชัย
เลขเรียกหนังสือ : BQ 5630.S2 ก952ร 2554

ก่อนที่เราจะทำหน้าที่ตามภารกิจของมนุษย์แต่ละคนที่รับผิดชอบในหน้าที่การ งานของตัวเองและผู้อื่น ก่อนอื่นใดเราตั้งสติเสียก่อน คำว่าสติ หมายถึง ให้เรารู้สึกตัว เราตื่นนอนแล้ว แต่บางทีจิตใจเรายังคิดหวั่นไปในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่รู้สึกตัวว่ากำลังปล่อยจิตใจคิดวิตกไปต่างๆนานา สับสน วุ่นวาย เป็นภาระหนักของจิตใจ แต่หากทุกเช้าที่เราตื่นนอน เราตั้งสติ เห็นตัวเองอยู่ รู้สึกตัวต่อสภาพเคลื่อนไหวในอิริยาบทนั่ง นอน ยืน เดิน ถ้าเราทำได้อย่างนี้ หรือว่า เราหมั่นเพียรที่จะรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้ ไม่ช้าไม่นานเราจะพบว่าปัญหาที่หนักอึ้งทางด้านจิตใจซึ่งยากที่จะแก้ไข จะค่อยๆ คลี่คลายความรุนแรงลง พร้อมกับความเข้าใจชีวิตจิตใจดี...

๙ เรื่อง เพื่อความก้าวหน้า
ผู้แต่ง : ว.วชิรเมธี
เลขเรียกหนังสือ : BQ 4570.L5 ว152ก 2555

มี ๙ เรื่องที่พูดไว้ในหนังสือเล่มนี้ มีดังนี้ ๑. การเรียนรู้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ใฝ่สู้สิ่งยากแล้วความลำบากจะเปลี่ยนเป็นความสำเร็จ ๒. การงาน สร้างสรรค์วิธีทำงานให้มีความสุขด้วยสมดุลงาน สมดุลชีวิต ๓. การใช้ชีวิต ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างรื่นรมย์ เพื่อความสุขผลิบานในหัวใจ ๔. การให้ มือของผู้ให้อยู่สูงกว่ามือของผู้รับ ๕. ความรัก ความรักมาคู่กับความทุกข์แต่รักให้ถูกก็เปลี่ยนเป็นความสุขที่ยั่งยืนได้ เพราะที่สุดของความรัก คือ รักโดยไม่ครอบครอง ๖. ความคิด ความคิดเปรียบดังเข็มทิศนำชีวิต เพียงเปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็เปลี่ยน ๗. ความกตัญญู น้ำทุกหยดมีต้นน้ำร้อยความดี ความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่ง ๘. ความพลัดพรากรับมือกับสัจธรรมของชีวิตในโลกนี้ไม่เคยมีใครหนีพ้น ๙. การตื่นรู้ ชีวิตสดชื่น รื่นเย็น เบาสบาย เพราะเข้าใจวิถีแห่งการตื่นรู้...