Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook

Book review เดือนสิงหาคม

นิราศซิดนีย์ : ท่องไปในโลกการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย.
ผู้แต่ง : สกล สิงหะ
เลขเรียกหนังสือ : WB 310 ส117น 2554

ความตายเป็นธรรมดาของชีวิตต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องตายด้วยความทุกข์ทรมานเสมอไปการตายอย่างสงบโดยมีคุณภาพชีวิตอย่างดีที่สุดก่อนหมดลมนั้น เป็นไปได้การ ”ตายดี” อย่างนี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความช่วยเหลือของแพทย์และพยาบาล โดยมีเทคโนโลยีต่างๆเป็นเครื่องสนับสนุน...

ถึงแก่นเรื่องเล่าจากโรงพยาบาล
ผู้แต่ง : Baquiran, Romulo P
เลขเรียกหนังสือ : WB 340 2855 2556

หนังสือน่าอ่าน - เป็น "วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน" ของประเทศฟิลิปปินส์ประสบการณ์ตรงของ "โรมูโล พี บาควิราน จูเนียร์"ผู้เขียนที่บอกเล่าการรักษาตัวในโรงพยาบาล หลังจากที่เขาพลัดตกจากรถสองแถวจนกลายเป็นผู้ป่วยทุพพลภาพ เดินไม่ได้ ตลอด 2-3 เดือนของการรักษาตัวผู้เขียนพบว่า หมอมีหลายลักษณะ รวมถึงญาติๆ ของเขาเองด้วยดังนั้น คำพูดที่ว่า "สิ่งสำคัญที่สุดในยามเจ็บป่วยคือ อย่าหมดหวัง" เห็นทีจะจริง...

รู้ทันมะเร็ง
ผู้แต่ง : สมหมาย ทองประเสริฐ
เลขเรียกหนังสือ : QZ 266 อ570ร 2555

หนังสือเล่มนี้ อัศวิน ทองประเสริฐ แนผู้เรียงเรียบ ประวัติของนายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ ที่มีเนื้อหาทีน่าสนใจจากเรื่องจริง บทความจริงของคนไข้ เป็นประโยยชฯอย่างมา...

รู้ทันมะเร็ง 2
ผู้แต่ง : อัศวิน ทองประเสริฐ , ผู้เรียบเรียง
เลขเรียกหนังสือ : QZ 266 อ570ร 2557 ล.2

รู้ทันมะเร็ง 2 เรียบเรียง โดย อัศวิน ทองประเสริฐ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวโรคมะเร็ง และการรักษามะเร็ง โดยนายแพทย์สมหมาย ทองประเสริญ ท่านผู้ซึ่งตั้งหมั่นในการที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง โดยแบบแผนแผนไทยผสมกับแผนปัจจุบัน เป็นหนังสือที่น่าศึกษาสำหรับผู้สนใจในการดูแลและรักษาโรคมะเร็ง...

หัวใจเล็กๆกับปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่
ผู้แต่ง : พรวรินทร์ นุตาวงศ์
เลขเรียกหนังสือ : WB 340 พ278ห 2555

หนังสือสร้างแรงบันดาลใจให้เชื่อว่า ความรักและความดี มีจริงในโลก เป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์ชีวิตพยาบาล แอ้ ..พรวรินทร์ บุตราวงศ์ พยาบาลผู้ทำงานดูแลผู้ป่วยที่ใช้ความรักทุ่มเทให้กับผู้ป่วย โดยความรักและและการให้กำลังใจ อ่านแล้วสร้างแรงบันดาลใจจริงๆ เป็นหนังสืออีกเล่มที่น่าสนใจ...

คู่มือ–เตรียมสอบพยาบาล
ผู้แต่ง : ศรีนวล สถิตวิทยนันท์,และคนอื่นๆ
เลขเรียกหนังสือ : WY 149 ค695 2557

หนังสือคู่มือเตรียมการสอบวิชาพยาบาล และนักศึกษาวิชาพยาบาลที่ควรศึกษาค้นคว้า ในเล่มจะมีแบบข้อสอบและเฉลยวิชาพยาบาล พร้อมให้ศึกษาควรแก่การอ่านเป็นอย่างยิ่ง...

ความถนัดทางแพทย์และพยาบาล
ผู้แต่ง : ศรีนวล สถิตวิทยนันท์, และคนอื่นๆ
เลขเรียกหนังสือ : WY 149 ค695 2557

เป็นคู่มือเตรียมสอบวิชาเฉพาะแพทย์และคู่มือเตรียมสอบพยาบาล มีแบบทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ความสามารถในการจับใจความอ่าน ความคิดเชื่อมโยง และความถนัดในด้านคณิตศาสตร์ แนวคิดทางจริยธรรมและเพิ่มความรู้ทั่วไปสำหรับพยาบาล...

ความถนัดทางแพทย์และความรู้ทั่วไปทางแพทย์-พยาบาล
ผู้แต่ง : ร.ต.สุพล ด้วยตั้งใจ และคนอื่นๆ
เลขเรียกหนังสือ : WY 149 ค181 2557

เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแพทย์-พยาบาล เป็นแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับโรคและยาต่างๆ รวมถึงความถนัดทางแพทย์และเป็นแนวข้อสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปที่เกียวกับพยาบาล...

แนวทางศึกษาต่อพยาบาลทั่วประเทศ
ผู้แต่ง : ดร. วินัย สยอวรรณ,และคนอื่นๆ
เลขเรียกหนังสือ : WY 149 น927 2556

สำหรับเป็นคู่มือเตรียมสอบคัดเลือกเข้าศึกษาวิชาพยาบาล แนวทางและเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เป็นการสรุปวิชาคณิตศาสตร์พร้อมแนวข้อสอบพร้อมเฉลย สรุปวิชาภาษาอังกฤษ ,ภาษาไทย ,วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมแนวข้อสอบพร้อมเฉลย...

รวมโจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยเตรียมศึกษาต่อพยาบาล
ผู้แต่ง : ดร. วินัย สยอวรรณ
เลขเรียกหนังสือ : WY 149 ร156 2556

สำหรับใช้เตรียมสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อพยาบาล ได้รวบรวมโจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ,ภาษาไทย,สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้รอบตัว...

สื่อสารมวลชนเบื้องต้น
ผู้แต่ง : จักรีรัตน์ แสงวารีวี
เลขเรียกหนังสือ : P 91 จ234ส 2556

ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน โดยแบ่งออกแบบ 8 หน่วยการเรียนรู้ โดยเรียบเรียงขึ้นจากหนังสือและเอกสารทางวิชาการต่างๆ รวมทั้งฐานข้อมูลทาง Website ที่เกี่ยวข้อง และเน้นความรู้ทางด้าน สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง ภาพยนตร์ และสื่อสมัยใหม่รวมทั้งสื่อทางการแสดงเพิ่มเติมมาด้วย...

หลักเจตนารมณืแห่งกฎหมายอิสลาม
ผู้แต่ง : DR.JasserAuda
เลขเรียกหนังสือ : BP 165 อ811ค 2556

เป็นหนังสือในมุมมองเชิงลึกเพื่อความเข้าใจบทบัญญัติของอิสลาม....

Gardens We Love รวมสวนสวยหลากสไตล์สำหรับคนรักสวน
ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์บ้านและสวน
เลขเรียกหนังสือ : SB 472.45 ส691ก 2553 ล.31

เป็นหนังสือที่รวบรวมสวนสวยหลากสไตล์ไว้ให้สำหรับคนรักสวนโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีแบบสวนสวย 20 แบบที่หลากหลาย 20 แบบ ที่เต็มเปี่ยมด้วยไอเดียสร้างสรรค์ที่บ้านและสวนนำมาเสนอให้.ศึกษากันอย่างเต็มตา...

สุนทรียศาสตร์ หลักปรัชญาศิลปะทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปวิจารณ์
ผู้แต่ง : กำจร สุนพงษ์ศรี
เลขเรียกหนังสือ : 69.6.T35 ก561ส 2555

เขียนอธิบายอย่างกระชับเช่นเดียวกับศิลปวิจารณ์ มีการอธิบายแง่มุมต่าง ๆ นับเป็นผลสรุปของสุนทรียศาสตร์ ปรัชญาศิลปะ และทฤษฎีทัศนศิลป์ เป็นการปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของศิลปกรรมทั่วไป...

พืชพรรณไม้มงคล
ผู้แต่ง : ส. พลายน้อย
เลขเรียกหนังสือ : SB 406.T36 ส113พ 2554

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระเกร็ดความรู้ ความเชื่อที่เกี่ยวกับพรรณไม้มงคลไว้อย่างน่าสนใจพร้อมภาพประกอบของพรรณพืชที่จัดว่าเป็นไม้มงคลไว้อย่างน่าสนใจรวมทั้งประโยชน์และความที่นิยมปลูกว่าเพราะเหตุใดจึงนิยมปลูกกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ....

ฝรั่งศักดินา
ผู้แต่ง : คึกฤทธิ์ ปราโมช
เลขเรียกหนังสือ : JC 111 ค521ฝ 2544

หนังสือเล่มนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับระบบสังคมของฝรั่งในสมัยโบราณ คือ ฟิวแดลม หรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า Feudalism ที่เรียกชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า “ ฝรั่งศักดินา”ก็เพื่อให้เรียกได้สะดวกปากเป็นสำคัญ...

เรื่องเล่าชาวกรุงเก่า ว่าด้วยตำนานเมืองและพระเครื่องเลื่องชื่อ
ผู้แต่ง : ส. พลายน้อย
เลขเรียกหนังสือ : DS 589 ส113ร 2556

หนังสือเล่มผู้เขียนได้นำมาจากประสบการณ์จริงในวัยเด็ก และตีพิมพ์ไว้เป็นตอนๆในคอลัมน์เรื่องเล่าชาวกรุงเก่าในนิตยสารพระเครื่อง SPIRIT ตั้งแต่กลางปี 2552 จนถึงปี 2553...

พระยาพหลฯนายกรัฐมนตรีผู้ชื่อสัตย์
ผู้แต่ง : ส.พลายน้อย
เลขเรียกหนังสือ : DS 570.6 ส113พ 2555

หนังสือเล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านได้รู้จักพระยาพหลฯ ในชีวิตแต่ละช่วงได้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย เรียนทหารที่เยอรมนี ผู้นำฝ่ายทหารเปลี่ยนแปลงการปกครองจนกระทั่งมาเป็นนายก และผู้เขียนจะสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในช่วงชีวิตของท่านพระยาพหลฯไว้อย่างน่าสนใจและสมบูรณ์แบบที่สุด...

นิทานโบราณ
ผู้แต่ง : ดำรง ราชานุภาพ
เลขเรียกหนังสือ : DS 567 ส243น 2556

หนังสือเล่มนี้ท่านพระยาดำรง ราชานุภาพ ได้เล้าเรื่องต่างๆซึ้งล้วนเป็นเรื่องจริงที่ตัวท่านได้รู้และเห็นจริง ประกอบกับท่านหญิงพูนพิสมัยลูกสาวท่านได้ขอให้ท่านเขียนล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจซึ้งคงรักษาไว้ให้เป็นประโยชน์กับลูกหลานและผู้อื่นได้รับรู้จากในหนังสือเกร็ดนอกพงศาวดารในนิทานโบราณเล่มนี้ต่อไป...

ความเป็นมาของคำสยาม,ไทยลาวและขอมและลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ
ผู้แต่ง : จิตร ภูมิศักดิ์
เลขเรียกหนังสือ : PL 4181 จ433d 2556

เป็นผลงานวิชาการที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่สมบูรณ์แบบพร้อม” ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอมและความเป็นมาของคำสยาม,ไทย ลาว และขอมและลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ซึ่งผู้เขียน จิตร ภูมิศักดิ์ ได้นำมาเขียนให้อ่านอย่างน่าสนใจและคารแก่การศึกษาเป็นอย่างมาก...

เส้นสายลายไทย ชุด ลวดลายไทยพื้นฐาน
ผู้แต่ง : เศรษฐมันตร์กาญจนกุล
เลขเรียกหนังสือ : NA 3578.7 ศ861ล 2556

หนังสือเล่มนี้เป็นพื้นฐานตำราลายไทยที่ชื่อว่า “ เส้นสายลายไทย” ที่ผู้เขียน เขียนไว้กว่า 25 ปีแล้ว และได้มีโอกาสที่จะรื้อตำราเล่มเดิม เพิ่มเติมภาพและเนื้อหาลงไปใหม่หลักๆ ก็เป็นพื้นฐานการเขียนลวดลายไทยนั่นเอง ลองอ่านกันดู น่าสนใจมาก...

เส้นสายลวดลาย ลายไทยวิจิตร
ผู้แต่ง : กิตติพงษ์ ต่อสวย
เลขเรียกหนังสือ : NC 335 ก674ส 2555

หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นโดยผู้เขียนได้ใช้เวลาค่อนข้างนาน เพราะผู้เขียนได้ใช้เวลาศึกษาและเขียนลายขึ้นใหม่ในแบบของตัวเอง และเป็นเพราะมีแรงบันดาลใจในการรเขียนเพื่อให้เป็นประโยชน์และเป็นแบบในการนำไปใช้ศึกษาต่อแก่ผู้ที่สนใจในวิชาศิลปะแขนงนี้ไม่มากก็น้อย...

แม่น้ำลำคลอง
ผู้แต่ง : ส. พลายน้อย.
เลขเรียกหนังสือ : GB 1201 ส113ม 2555

หนังสือเล่มนี้ ส. พลายน้อย ได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของแม่น้ำลำคลองต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจำนวนกว่า 70 แห่ง ซึ่งเขียนไว้เป็นตอนๆ ไว้ในหนังพิมพ์ มติชน ตั้งแต่กลางปี 2553 จนถึงต้นปี 2555 แล้วนำมาปรับปรุงใหม่ จนกลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้ นอกจากเรื่องนี้แล้วยังสอดแทรกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สภาพสังคม เศรษฐกิจ และวรรณคดีไว้อย่างครบถ้วนและน่าศึกษาเป็นอย่างมาก...

วาดเส้นด้วยดินสอ ฉบับปรับปรุง.
ผู้แต่ง : พิษณุ ประเสริฐผล.
เลขเรียกหนังสือ : ฉ 754 พ764ว 2555

“ ผู้ที่มีความรักและสนใจในการวาดภาพไม่ควรปล่อยปละละเลยที่จะฝึกฝนวาดเส้นซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการวาดภาพ” ผู้เขียนเขาได้นำเอาเทคนิคต่างๆเข้ามาให้ในเล่มนี้แล้ว เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาการวาดภาพด้วยดินสอ ควรนำมาฝึกเป็นอย่างยิ่งลองอ่านและศึกษาดู ภาพตัวอย่างที่วาดมาให้ดูสวยมากจริงๆ ผู้อ่านจะได้ประสบการณ์จากผู้เขียนอย่างมากมาย....

พม่าเสียเมือง
ผู้แต่ง : คึกฤทธิ์ ปราโมช.
เลขเรียกหนังสือ : DS 477.65 ค521พ 2546

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเมืองพม่าตอนเสียเมืองให้แก่ฝรั่ง พร้อมกับความเพลิดเพลินตามสมควรมิได้ตั้งใจให้เป็นตำรับตำราทางประวัติศาสตร์แต่ก็ขอรับรองว่าข้อเท็จจริงและกาลเวลาต่างๆที่ได้กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ไม่ผิดจากความเป็นจริง จึงหวังว่าท่านผู้อ่านคงได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนาน...